LOGIN
00001.png 00002.png 00003.jpg 00004.png 00005.png 00006.jpg 00010.jpg 00011.jpg 00012.jpg 00013.jpg 00018.jpg 00019.png 00020.png 00021.png 00022.png 00024.png 00028.png
JONGSTE JEUGD
JEUGD
SENIOREN
Favoriete team(s)
declub_vertrouwenspersoon 

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wijst uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen MHC Warande willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen MHC Warande twee VertrouwensContactPersonen hebben aangesteld. Zij vormen een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Wie zijn onze VertrouwensContactPersonen?

 

Evelien Kerklaan

Evelien is huisarts in Oosterhout en heeft in haar jeugd gehockeyd bij de Warande. Nu hockeyen haar kinderen en man bij de Warande.

 

Ima van de Westeringh

Ima is psychosociaal therapeut in Oosterhout. Ze heeft twee hockeyende kinderen bij de Warande en haar man is clubscheidsrechter.

 

Stuur een mail naar  [email protected] en speek eventueel je voorkeur uit voor welke VertrouwensContactPersoon je zou willen spreken. Als je je nummer mailt wordt je teruggebeld. Ook kun je het nummer van de VCP opvragen zodat je zelf kan bellen wanneer het jou uit komt.

 

Voorkomen is beter dan genezen
De VertrouwensContactPersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VertrouwensContactPersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van MHC Warande?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van (naamhockeyvereniging) op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de VertrouwensContactPersonen vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de VertrouwensContactPersonen aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Nooit wordt er gesproken over de inhoud van de meldingen.

 

Waar is de VertrouwensContactPersoon niet voor?
In principe is de VertrouwensContactPersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen hockeyvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VertrouwensContactPersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

Downloads

Onze vereniging sluit aan bij de gedragsregels, het functieprofiel en de rapportage documenten van de KNHB. Deze zijn via onderstaande linkjes te bekijken.

 


 
 
Hoofdsponsor
Sponsors


Sponsorkliks

Agenda
Twitter
Download de App
Android app on Google Play