LOGIN
headersmall1.png headersmall10.png headersmall11.png headersmall12.png headersmall13.png headersmall14.png headersmall2.png headersmall3.png headersmall4.png headersmall5.png headersmall6.png headersmall7.png headersmall8.png headersmall9.png header_small.png header_small_15.png header_small_16.png header_small_17.png header_small_18.png schoenensokken670_160.png
JONGSTE JEUGD
JEUGD
SENIOREN
Favoriete team(s)
declub_sportiviteit&respect 
M.H.C. De Warande is een middelgrote hockeyvereniging waarin een veelheid van activiteiten plaatsvindt voor een groot aantal leden.

Deze activiteiten worden grotendeels gecoördineerd en/of uitgevoerd door een groot bestand vrijwilligers.

Dit bestand is aan veel mutaties onderhevig, terwijl een aantal activiteiten een repeterend karakter hebben.

Het is dus van belang dat organisatie, beleid, uitgangspunten en procedures eenduidig en op een voor alle betrokken leden en medewerkers toegankelijke wijze worden vastgelegd.

De nieuwe commissie "Sportiviteit en Respect" zal binnenkort het beleid hier duidelijk communiceren.  


Alcohol en drugs beleid

 

Alcohol en drugs gebruik en misbruik staat op dit moment hoog op de agenda zowel bij scholen als bij sportverenigingen.

 

Hoewel wij niemand een drankje misgunnen (mits persoon ouder is dan 18) vindt het bestuur dat een aanscherping van (en het toezicht op) de regels noodzakelijk is. Veiligheid en gezondheid zijn immers zeer belangrijke thema’s voor de vereniging.

 

1.     Alcohol- en/of drugs gebruik voor of tijdens trainingen en wedstrijden is verboden.

a.     Indien een speler/speelster alcohol/drugs heeft genuttigd voor de training / wedstrijd moet de deelname aan de training / wedstrijd geweigerd worden.

b.    De ouders zullen door de  trainer/coach worden ingelicht.

c.     Ook het bestuur zal op de hoogte worden gebracht

d.    De betreffende speler/speelster krijgt een eerste waarschuwing

e.     Bij een tweede overtreding volgt schorsing voor een wedstrijd.

f.     Indien het gedrag zich niet verbetert behoudt het bestuur zich het recht voor de speler/speelster het lidmaatschap van MHC De Warande te ontnemen.

 

 

2. Veel spelers uit de A- en sommigen uit de B-categorie hebben een scooter. Wij dringen er sterk op aan dat zij geen gebruik maken van de scooter wanneer ze alcohol genuttigd hebben of de kans groot is dat er alcohol genuttigd gaat worden (tijdens een A/B feest en dergelijke). Dit laatste valt door de vereniging moeilijk af te dwingen of te handhaven daarom geven wij dit alleen als dringend advies mee.

 

Zero tolerance beleid t.o.v. drugs

 

3.     Het gebruiken of dealen van drugs in het clubhuis of elders op het sportcomplex of parkeerplaats van MHC de Warande is te allen tijde verboden. Indien iemand toch betrap wordt, zal deze persoon per direct worden geschorst.

 

 
Agenda
Hoofdsponsor
Sponsors
Twitter
Download de App
Android app on Google Play