LOGIN
Algemene Vergadering 2 november 2017
20-9-2017  | 

Beste leden en ouders van jeugdleden van MHC De Warande,

Namens het bestuur nodig ik u uit om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden op donderdag 02 november  2017 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Warandelaan.

Hieronder vindt u de voorlopige agenda voor de AV.

Het jaarverslag van het bestuur over het seizoen 2016 - 2017 wordt tenminste een week voor AV op de website bekend gemaakt en/of onder de leden verspreid via e-mail.

Het bestuur vertrouwt op een grote opkomst!

 

Hartelijke groet,

De voorzitter, Richard van Dijck

 

Voorlopige agenda AV 02 november 2017

1.Opening en mededelingen door de voorzitter

2.Vaststelling agenda

3.Ingekomen stukken

4.Vaststelling verslag Algemene Vergadering 03 november 2016

5.Jaarverslag van het bestuur.

6.Vaststelling jaarrekening 2016 - 2017

7.Verslag van de Kas Controle Commissie  2016 – 2017

8. Benoeming Kas Controle Commissie 2017 – 2018

9. Bestuurswisselingen, Rooster van Aftreden

10. Beleid 2017 - 2017

11. Begroting 2017 - 2018

 

10. Rondvraag en sluiting


terug naar vorige scherm
Gerelateerd Nieuws
20-7-2018  |  Van het Bestuur
7-7-2018  |  Van het Bestuur
5-7-2018  |  Van het Bestuur
21-6-2018  |  Van het Bestuur
Agenda
Hoofdsponsor
Sponsors
Twitter
Download de App
Android app on Google Play